Najdeme vám ideálního lektora.
Chci doučování

Zásady zpracování osobních údajů uživatelů skupiny webů www.doucka.cz

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí, a to pouze v rozsahu nutném pro zprostředkování a realizaci soukromé výuky.

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, adresa bydliště v kombinaci s dalšími informacemi uvedenými v poptávkovém formuláři.

Účel zpracování osobních údajů

 • Zprostředkování doučování, tj. spárování poptávky a nabídky na webových stránkách skupiny www.doucka.cz (tedy www.doucka.cz, www.reparaty.cz, www.doucovanipraha.cz, www.doucovanivbrne.cz, www.doucovaniostrava.cz, www.doucovanivplzni.cz, www.doucovaniolomouc.cz, www.doucovaniliberec.cz, www.doucovanihradec.cz, www.doucovanipardubice.cz, www.doucovanibudejovice.cz)
 • E-mailové kontaktování subjektu údajů ohledně přijetí poptávky subjektu po doučování, převzetí/nepřevzetí poptávky lektorem, případně hodnocení výuky
 • Interní statistika provozovatele

Správce osobních údajů

Provozovatel skupiny webových stránek www.doucka.cz Ing. Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, 28121, IČ 87805855

Zpracovatelé osobních údajů

Lucie Jordanová, Ing. Jiří Martišek, Ing. Jan Matoušek, Kateřina Záleská

Formy nakládání s osobními údaji

 • Všechny osobní údaje jsou viditelné pro správce a jím pověřené zaměstnance a spolupracovníky (zpracovatele). Tito pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle platné zpracovatelské smlouvy.
 • Všechny osobní údaje jsou dále viditelné pro lektory, kteří převezmou poptávku klienta za účelem kontaktování klienta.
 • Údaje uvedené v poptávce kromě příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, které mohou mít v některých případech charakter osobních údajů, jsou viditelné pro všechny lektory registrované pro výuku daného předmětu v okamžiku odeslání poptávky.
 • Osobní údaje nejsou v současné době využity pro marketingové účely. Provozovatel si vyhrazuje právo v nepravidelných intervalech zasílat uživatelům e-mailem personalizované nabídky služeb. Z odběru takovýchto sdělení bude možné se kdykoli odhlásit v patičce e-mailu.
 • Osobní údaje nejsou přístupné třetím stranám s výjimkou poskytovatelů:
  • databáze (WEDOS Internet, a.s.)
  • platební brány (GoPay, s.r.o.)
  • automatického odesílání e-mailů (Elastic Email Inc.)
  • automatického odesílání SMS (SMSbrána s.r.o.)

Práva uživatelů

 • Subjekt může e-mailem či telefonicky požádat provozovatele o sdělení aktuálního rozsahu spravovaných osobních údajů v přenositelné formě, o jejich opravu, o omezení jejich zpracování či o jejich vymazání včetně práva “být zapomenut”. Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů si správce údajů vyhrazuje právo v takovém případě archivovat nezbytné údaje nutné k rozlišení zneužití poptávkového formuláře, dohledání historie zprostředkování apod. Subjekt má právo vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů.
 • Všechny výše uvedené požadavky subjektů údajů budou vyřízeny ve lhůtě 30 dnů od doručení.
 • Subjekt má právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Doba zpracování osobních údajů

Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů není doba zpracování osobních údajů nijak omezena z důvodu zachování historie poptávek a dohledatelnosti jednotlivých údajů v případě potřeby.

Cookies

 • Na našich webech používáme cookies vlastní i cookies třetích stran. Slouží výhradně k anonymním statistikám o chování uživatelů na webu.
 • V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zprostředkování doučování v Plzni

kontakt@doucovanivplzni.cz, telefon: 776 430 601

Provozovatel: Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, IČ: 87805855, vedený u ŽÚ v Kolíně.

Zásady zpracování osobních údajů

Chcete-li se stát našimi lektory, navštivte prosím stránky pro lektory.